24 Vip

 

1. אחריות מורחבת ל-24 חודשים.

2. שדרוגי גרסה ללא עלות למשך 24 חודשים.

3. גיבוי הנתונים והעברת החומר מהמכשיר הישן ללא תשלום.

4. קדימות בתיקון המכשיר במקרה של תקלה במסגרת האחריות.

5. הנחה בתיקונים שאינם במסגרת אחריות.

6. במקרה שהמכשיר מצריך טיפול מעבר ל-3 ימי עסקים יינתן מכשיר חלופי.

7. בדיקות במעבדת מובייל פור מי ללא תשלום.

8. שירות והדרכה בתפעול המכשיר ללא תשלום בכל תקופת האחריות.